Nyheder

Vi holder os opdateret – så vi kan opdatere dig.

Renter ved efterangivelse af moms mv.

Nu skal du betale renter til Skattestyrelsen ved efterangivelse af moms mv. Indtil videre har du kunne efterangive moms og afgifter med opkrævning til følge, uden at skulle betale renter...

Aconto selskabsskat marts 2023

Skal jeg betale selskabsskat aconto? Acontoskat i 3 rater Det kan godt betale sig at afregne sin selskabsskat som acontobeløb. De 2 første acontobeløb for indkomståret 2023 forfalder henholdsvis den...