Seneste nyt

Feriepenge indefrysning

oktober 30, 2020 7:04 am

Nu skal der indberettes indefrosne feriepenge. Men der er stadig grundlag for fejl og tvivl. Indefrysningsperioden Medarbejdere har optjent et års feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, som ikke er blevet udbetalt til medarbejderen pga. overgang mellem gammel og ny ferielov. Arbejdsgiver skal i stedet...

Læs mere

SKAT skærper praksis for medarbejderaktier

oktober 3, 2020 9:38 am

SKAT her nu udsendt Styresignal SKM 2020. 351 som pr. 1. december 2020 skærper praksis for medarbejderes mulighed for at købe sig ind i selskabet uden at betale for goodwill. Se Styresignal her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2297219&lang=da Styresignalet er et opgør med den såkaldte Københavnermodel. Det er en model, hvor medarbejdere får medejerskab...

Læs mere

Valg af lagerprincippet på debitorer

september 30, 2020 11:31 am

Som bekendt blev det for nogle år tilbage muligt for selskaber at vælge lagerprincippet på selskabets debitorer. Det betød en lettelse i opgørelse af årets tab, idet den skattemæssige saldo følger den regnskabsmæssige saldo, hvis man anvender lagerprincippet. Hvis man i regnskabet afsætter tab på debitorer, så kan man også...

Læs mere

Corona kompensationer ultimo september

september 30, 2020 9:26 am

De oprindelig kompensationer er udfaset. Og nye typer er opstået De store gamle Ordningen med lønkompensation er udfaset. Ordningen med kompensation for omsætningen til selvstændige er udfaset. Ordningen med kompensation for faste omkostninger er udfaset. Man kunne søge til 08.06.2020, og ansøgningsfristen var den 30.09.2020. Virksomheder, der har ansøgt om...

Læs mere

IVS omregistrering – lettelser

august 24, 2020 6:13 pm

Iværksætterselskaber får nu både mere tid til omregistrering og mindre krav til kapital. Tid Iværksætterselskaber blev besluttet afskaffet i 2019. Selskaberne fik 2 år til at omregistrere sig. Fristen for omregistrering blev sat til 15. april 2021. En frist som er blevet udfordret af COVID-19 krisen, hvor mange har oplevet...

Læs mere

Kapitalejer transaktioner med eget selskab

august 24, 2020 5:57 pm

Alle kapitalejere med bestemmende indflydelse skal huske at selvangive en ekstra blanket fra 2019 og frem. Overset problem Der var en grænse for selvangivelse af kontrollerede transaktioner på 5 millioner kroner. Grænsen er imidlertid blevet ophævet, men information om dette har ikke været helt klar for alle. Det betyder at...

Læs mere

Førtidig udbetaling af feriepenge, samt fondsferiedage

august 1, 2020 8:17 am

Det er besluttet at de danske lønmodtagere skal kunne få udbetalt op til 3 ugers feriepenge fra Fonden, for at sætte gang i forbruget. Førtidig udbetaling af feriepenge Feriepenge i overgangsåret for ny ferielov, 1. september 2019 til 31. august 2020, skal under normale omstændigheder overføres til Lønmodtagernes Fond for...

Læs mere

Overskudslikviditet

juli 21, 2020 6:48 pm

På trods af krise i visse brancher, er der mange som har overskudslikviditet. Og det koster oftest negative renter. Hævning til privatkonto – no go Visse pengeinstitutter opkræver ikke negative renter i samme omfang, hvis der er tale om en privat bankkonto end hvis der er tale om en erhvervsmæssig...

Læs mere

Tønder Revision overtager ViaCount i Toftlund

december 14, 2018 1:39 pm

Tønder Revision overtager revisionsselskabet ViaCount i Toftlund pr. 1. januar 2019. SLF – Sønderjysk Landboforening – fik tidligere på efteråret en henvendelse fra Tønder Revision om, at de gerne ville overtage SLFs revisionsselskab ViaCount, som ligger i Toftlund. Efter nærmere overvejelser har SLF nu besluttet sig for at tage imod...

Læs mere