Seneste nyt

Virksomheder uden registrering af reelle ejere risikerer tvangsopløsning

januar 16, 2018 6:25 am

Der er skrappere sanktioner på vej til de selskaber, der ikke registrerer reelle ejere i det offentlige register.   Mange virksomheder og organisationer mangler fortsat at registrere sine reelle ejere på www.virk.dk, selv om fristen for registrering udløb den 1. december 2017. En lang række forskellige virksomhedsformer er omfattet af...

Læs mere

Husk at tilrette beskatningsgrundlaget for firmabilerne

januar 14, 2018 4:33 pm

Den grønne ejerafgift er med virkning fra nytår forhøjet for alle biler indregistreret efter den 1. juli 1997. Det betyder, at beskatningsgrundlaget for firmabiler skal tilrettes inden årets første lønkørsel. Som en udløber af et skatteforlig, der blev indgået tilbage i 2012, er ejerafgiften for biler forhøjet fra 1. januar...

Læs mere

Satserne for skattefrie kørepenge og diæter i 2018

december 27, 2017 8:45 am

Skatterådet har nu fastsat alle de nye satser for udbetaling af skattefrie godtgørelser. Alle satser er sat op, men ikke med meget. De nye satser skal bruges for kørsel og rejser, der foretages fra 1. januar 2018. Reglerne om udbetaling af skattefrie godtgørelser har stor praktisk betydning og anvendes på...

Læs mere

Tid for selvstændige til indbetaling på deres pensionsordning

december 18, 2017 10:47 am

Selvstændige kan med fradragsvirkning indbetale op til 30 % af deres virksomhedsoverskud – selvom de ikke kender størrelsen af dette – til en livrente samt op til 53.500 kr. til en ratepension. De fleste selvstændige har svingende indkomster. Nogle år kan der derfor være mange penge til rådighed for indbetaling på en...

Læs mere

Dårlig idé når hovedaktionærer låner penge til deres selskab

november 29, 2017 6:56 am

Selskaber med økonomiske vanskeligheder understøttes ofte af deres hovedaktionær med lån fremfor med ny kapital. Det er der intet unaturligt i, men skattemæssigt er det ikke altid optimalt.  Personer har fradrag for tab på ikke-børsnoterede aktier, og skatteværdien af tabet kan modregnes i anden indkomst. Personer har i princippet også...

Læs mere

Bøde for ikke at have CVR-nummer på varebil

november 24, 2017 8:45 am

Hvis din virksomhed har en varebil eller en lastbil, der er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug, skal du huske at have mærket siderne på vognen med både din virksomheds CVR-nummer og navn. Ellers risikerer du bødestraf.   Du skal mærke din virksomheds varebil med både CVR-nummer og navn på den...

Læs mere

Virksomheders julegaver – det siger skattereglerne

november 15, 2017 8:21 am

Det er sæson for overvejelser omkring indkøb af julegaver til både medarbejdere og forretningsforbindelser, og som altid er det vigtigt at have sig skattereglerne for øje. Grænsen for den skattefrie julegave til medarbejderne er ligesom sidste år 800 kr. inklusive moms. Har virksomheden ikke i årets løb givet nogen form...

Læs mere

Nu kan du snart se dit skattekort for 2018

november 1, 2017 7:14 am

Fra tirsdag den 14. november 2017 kan du via TastSelv se din forskudsopgørelse for 2018 på skat.dk. Erfaringsmæssigt er det dog – trods megen medieomtale – langt fra alle, der interesserer sig for den slags. Forskudsopgørelsen for 2018 vil være baseret på de oplysninger, som SKAT har om dig i...

Læs mere

Vent med at betale restskatten

oktober 27, 2017 1:52 pm

Er du selvstændig erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, skal du nøje overveje, hvorvidt en mulig restskat for 2017 skal indbetales inden nytår, eller om du skal vente til 2018. Betaler du inden nytår, undgår du at skulle betale renter til SKAT, men i stedet skal du betale skat af dine hævninger...

Læs mere

Nye selvstændige overser fradragsmulighed

oktober 18, 2017 7:07 am

Reglerne om fradrag for indskud på en etableringskonto eller en iværksætteropsparing kan også bruges, efter at virksomheden er kommet i gang. Endda uden at der skal indskydes penge på kontoen. I skattereglerne er der god hjælp at hente for dem, der sparer op til etablering af selvstændig virksomhed. Der gives...

Læs mere