Seneste nyt

Sportsklubbers frygtløse udbetalinger af skattefrie kørepenge

november 1, 2019 5:10 pm

En ny afgørelse fra Landsskatteretten er en fin illustration af de problemer, som mindre sportsklubber ofte havner i, når de udbetaler store skattefrie godtgørelser uden at kende de grundlæggende regler for den slags. Muligheden for udbetaling af skattefrie godtgørelser til dækning af rejse- og befordringsudgifter mv. har stor praktisk betydning...

Læs mere

Flere og flere kan se frem til tilbagebetaling af ejendomsskat

november 1, 2019 5:03 pm

I gennemsnit vil mere end hver anden boligejer udenfor Storkøbenhavn kunne se frem til tilbagebetaling af boligskatter, når de nye vurderinger foreligger. For mange vil det dreje sig om over 20.000 kr.  Forvirringen omkring de nye ejendomsvurderinger synes større end nogensinde efter skatteministerens udmelding om, at de nye boligskatteregler skubbes...

Læs mere

Husk dit rentefradrag, hvis du skylder penge til Gældsstyrelsen

oktober 3, 2019 6:01 am

Der er formentlig mange af dem, der skylder penge til det offentlige, som går glip af et rentefradrag, når de betaler af på gælden. De ved nemlig ikke, at de selv skal indberette fradraget til Skattestyrelsen. Gældsstyrelsen, der står for inddrivelsen af næsten al offentlig gæld, har hen over sommeren...

Læs mere

Feriepenge til indefrysning efter ny ferielov

september 5, 2019 7:49 am

Nu er det alvor. Vi er trådt ind i indefrysningsperioden, og snart skal de første virksomheder opgøre deres feriepengeforpligtelse efter de nye regler. Mange har behov for at få overblik over de økonomiske konsekvenser. Vi har nu passeret den 1. september 2019 og er dermed trådt ind i den såkaldte...

Læs mere

I 2020 stiger topskattegrænsen til 531.000 kr.

september 5, 2019 7:42 am

Kun personer med en månedsløn på over 48.100 kr. skal betale topskat i 2020, hvor topskattesatsen på de 15 % fejrer 25-års jubilæum, medmindre den nye regering beslutter sig for at ændre satsen. Topskattegrænsen får et pænt nøk opad næste år, idet den stiger med knap 3,5 % til 531.000...

Læs mere

Kender du din marginalskatteprocent?

juli 26, 2019 6:41 am

Marginalskatten omtales ofte som skatten af den sidst tjente krone, men fordi vores indkomst opdeles i forskellige komponenter, har vi faktisk indtil flere marginalskatteprocenter. En for hver indkomst- og fradragstype. En topskattebetaler – det vil sige en person, hvis personlige indkomst i 2019 overstiger 558.043 kr. før arbejdsmarkedsbidrag – skal...

Læs mere

Husk rejsegodsreglerne, hvis du holder sommerferie uden for EU

juli 12, 2019 4:42 am

Rejser du med fly til Danmark fra et land uden for EU, skal du som udgangspunkt betale både told og importmoms, hvis du i din bagage medbringer varer, der overstiger den samlede tilladte værdi på 3.250 kr., som er købt på rejsen. De fleste ved godt, at det kan koste...

Læs mere

Moms ved salg af gavekort – nu træder de nye regler i kraft

juni 26, 2019 6:14 pm

Fremadrettet skal der som udgangspunkt afregnes moms af salget allerede ved udstedelsen af gavekort. Det vil medføre et tab for forretningerne i de tilfælde, hvor gavekortet aldrig indløses. For gavekort (vouchere), der udstedes den 1. juli 2019 eller senere, skal der som udgangspunkt afregnes moms allerede ved udstedelsen af disse....

Læs mere

Omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber

juni 12, 2019 6:14 am

Ejere af IVS’er har mere end nogen andre grund til at sikre sig, at de får indberettet regnskabet for 2018 rettidigt. Er selskabet først sendt til tvangsopløsning, kan det nemlig kun reddes ved en omregistrering til ApS. Som bekendt er det ikke længere muligt at stifte iværksætterselskaber, ligesom eksisterende selskaber...

Læs mere

Skattefrie godtgørelser er arbejdsgiverens ansvar

maj 29, 2019 4:13 pm

Kære arbejdsgivere. Det kan koste jer kassen, hvis I ikke kontrollerer jeres medarbejderes køresedler og rejsebilag i tilstrækkelig grad. Ved I for øvrigt, hvordan I dokumenterer, at I har udført en sådan kontrol? Reglerne om udbetaling af skattefrie kørepenge og diæter forudsætter, at arbejdsgiveren fører kontrol med de oplysninger, som...

Læs mere