Seneste nyt

Afskrivningsregler forbedret

januar 17, 2021 5:55 pm

Staten betaler nu mere til virksomheder som køber aktiver. Det er en politisk aftale som forbedrer reglerne, som kun delvist er vedtaget ved lov. Den indgåede politiske aftale har flertal, og forventes vedtaget snarest. Straksafskrivninger Hvis man køber et aktiv op til 14.100 kroner, kan det skattemæssigt fradrages i anskaffelsesåret....

Læs mere

Nye hjælpepakker uden restriktioner

december 21, 2020 9:16 am

Der åbnes nu for covid-19 kompensationshjælpepakker, til alle virksomheder uanset restriktioner. Hvem omfattes af kompensation? Kompensationsordningerne gælder for alle virksomheder i Danmark, uanset om man er omfattet af restriktioner. Tidsmæssig udstrækning Kompensationsordningerne gælder fra den 11. december 2020 til – indtil videre – 3. januar 2021. Der er enighed om,...

Læs mere

Corona frister

december 21, 2020 9:13 am

Indførelse af nye ordninger, ændringer i frister osv. gør det relevant med opdateret billede om fristerne. Der sker hele tiden ændringer, og derfor må man forvente ændringer i nedenstående. Ordning Periode Ansøgningsfrist Slutopgørelse Omsætningskompensation, selvstændige 9.3.2020 – 8.7.2020   9.7.2020 – 31.8.2020 31.8.2020     30.11.2020 Bekendtgørelsen siger 8.12.2020  ...

Læs mere

Moms One Stop Shop – salg af varer og ydelser fra webshop

december 2, 2020 6:50 pm

Den 1. juli 2021 ændres reglerne for salg af varer til private kunder i andre EU-lande væsentligt. For de berørte virksomheder skal de indledende forberedelser igangsættes meget snart. De nye regler for salg af varer til privatpersoner med bopæl i andre EU-lande skulle være trådt i kraft 1. januar 2021,...

Læs mere

Rentefrit lån uden sikkerhed og indeståender uden negative renter

november 14, 2020 7:06 pm

Lyder næsten for godt til at være sandt, nu hvor bankerne går med livrem og seler. Men det er ikke desto mindre det som staten lige nu kan tilbyde virksomhederne. Lov L 75 som lige er blevet vedtaget: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l75/20201_l75_som_vedtaget.pdf Loven betyder: At fristen for tilbagebetaling af eksisterende momslån udskydes til...

Læs mere

COVID-19: Ny aftale forlænger og udvider hjælpepakker til dansk erhvervsliv

november 5, 2020 7:02 am

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 27. oktober en aftale, der forlænger hjælpepakkerne frem til den 31. januar. Ordningerne bliver samtidig udvidet, så de også dækker leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler, som rammes af det udvidede forsamlingsforbud. Hovedpunkter i aftalen for virksomheder: Alle nuværende kompensations-...

Læs mere

Feriepenge indefrysning

oktober 30, 2020 7:04 am

Nu skal der indberettes indefrosne feriepenge. Men der er stadig grundlag for fejl og tvivl. Indefrysningsperioden Medarbejdere har optjent et års feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, som ikke er blevet udbetalt til medarbejderen pga. overgang mellem gammel og ny ferielov. Arbejdsgiver skal i stedet...

Læs mere

SKAT skærper praksis for medarbejderaktier

oktober 3, 2020 9:38 am

SKAT her nu udsendt Styresignal SKM 2020. 351 som pr. 1. december 2020 skærper praksis for medarbejderes mulighed for at købe sig ind i selskabet uden at betale for goodwill. Se Styresignal her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2297219&lang=da Styresignalet er et opgør med den såkaldte Københavnermodel. Det er en model, hvor medarbejdere får medejerskab...

Læs mere

Valg af lagerprincippet på debitorer

september 30, 2020 11:31 am

Som bekendt blev det for nogle år tilbage muligt for selskaber at vælge lagerprincippet på selskabets debitorer. Det betød en lettelse i opgørelse af årets tab, idet den skattemæssige saldo følger den regnskabsmæssige saldo, hvis man anvender lagerprincippet. Hvis man i regnskabet afsætter tab på debitorer, så kan man også...

Læs mere

Corona kompensationer ultimo september

september 30, 2020 9:26 am

De oprindelig kompensationer er udfaset. Og nye typer er opstået De store gamle Ordningen med lønkompensation er udfaset. Ordningen med kompensation for omsætningen til selvstændige er udfaset. Ordningen med kompensation for faste omkostninger er udfaset. Man kunne søge til 08.06.2020, og ansøgningsfristen var den 30.09.2020. Virksomheder, der har ansøgt om...

Læs mere