Kerneydelser

Vi er medlem af FSR Danske Revisorer, hvilket indebærer at vi hele tiden er opdateret med hensyn til ny lovgivning på alt vedrørende erhvervs- skatte- og privatområdet. Vi tilstræber desuden hele tiden at ajourføre vores viden og kompetencer igennem løbende efteruddannelse af alle vore medarbejdere.

Opgaverne udføres for et bredt udsnit af forskellige brancher primært i det syddanske.

– men vi har kunder spredt over hele Danmark – Så den geografiske beliggenhed er uden betydning for os.

Ydelser & Services

Opgaverne udføres for et bredt udsnit af forskellige brancher primært i det syddanske men vi har kunder spredt over hele Danmark – Så den geografiske beliggenhed er uden betydning for os.