Kerneydelser

Ingen opgaver er for små og ingen opgaver er for store.

Vi er medlem af FSR Danske Revisorer, hvilket indebærer at vi hele tiden er opdateret med hensyn til ny lovgivning på alt vedrørende erhvervs-, skatte- og privatområdet. Vi tilstræber desuden hele tiden at ajourføre vores viden og kompetencer igennem løbende efteruddannelse af alle vore medarbejdere.

Opgaverne udføres for et bredt udsnit af forskellige brancher primært i det syddanske.

– men vi har kunder spredt over hele Danmark – Så den geografiske beliggenhed er uden betydning for os.

Ydelser & Services

Opgaverne udføres for et bredt udsnit af forskellige brancher primært i det syddanske men vi har kunder spredt over hele Danmark – Så den geografiske beliggenhed er uden betydning for os.

Revision

Lovpligtig revision af selskabsregnskaber. Alle typer af erklæringer. Ud fra virksomhedens størrelse, kompleksitet og risici vurderer vi hvilken erklæring der er den mest fordelagtige og korrekte at vælge.

Rådgivning

Når man står over for store beslutninger, er det vigtigt, at de rigtige beslutninger træffes fra begyndelsen. Vi er eksperter i alt fra valg af virksomhedsform, budget, investeringer, skatterådgivning og meget mere.

Regnskab

Vi bistår en lang række kunder med virksomhedens regnskab og ønsker dermed at skabe værdi for vores kunder og med udgangspunkt i tallene kan vi også bedre rådgive om langt mere.

Serviceydelser

Hos os kan du få hjælp til alle de funktioner der findes i virksomhedens økonomi – og regnskabsafdeling. Vores kunder oplever, at det løbende økonomitjek sikrer en bedre indtjening og ikke mindst giver et bedre overblik i det daglige.