Kerneydelser

Vi er medlem af FSR Danske Revisorer, hvilket indebærer at vi hele tiden er opdateret med hensyn til ny lovgivning på alt vedrørende erhvervs- skatte- og privatområdet. Vi tilstræber desuden hele tiden at ajourføre vores viden og kompetencer igennem løbende efteruddannelse af alle vore medarbejdere.
Opgaverne udføres for et bredt udsnit af forskellige brancher primært i det syddanske.
– men vi har kunder spredt over hele Danmark - Så den geografiske beliggenhed er uden betydning for os.

Revision og andre erklæringer

Lovpligtig revision af selskabsregnskaber.

 • Revision
 • Udvidet gennemgang
 • Review
 • Assistance

Læs mere

Regnskab

 • Udarbejdelse af virksomhedsregnskaber.
 • Regnskaber for personlige virksomheder.
 • Regnskaber for andelsboligforeninger.
 • Regnskaber til bestemte formål.

Læs mere

Rådgivning

 • Skatteassistance
 • Afgiftsassistance
 • Selskabsstiftelse
 • Iværksætteri /Etablering
 • Budgetter
 • Dødsboer

LÆS MERE

Serviceydelser

 • Bogføring
 • Momsopgørelser
 • Opgørelse af afgifter
 • Budgetassistance
 • Lønservice

LÆS MERE