Samarbejdspartnere

Find info om vores samarbejdspartnere i indland og udland.

Samarbejdspartnere

Vi er medlem af FSR Danske Revisorer, hvilket indebærer at vi hele tiden er opdateret med hensyn til ny lovgivning på alt vedrørende erhvervs- skatte- og privatområdet.

Vi tilstræber desuden hele tiden at ajourføre vores viden og kompetencer igennem løbende efteruddannelse af alle vore medarbejdere.

Grænseoverskridende samarbejde med et tysk revisionsfirma. Det har til opgave at servicere og rådgive grænseoverskridende aktiviteter omfattende bl.a. etablering, køb og salg af virksomheder, transfer pricing, regnskabsmæssig og revisionsmæssig rådgivning, juridisk bistand i alle sammenhænge m.m.

Samarbejdspartnere

Rådgiver inden for alle aspekter af tysk lovgivning, Skatterådgivning, juridisk assistance.
Advokat og revisorer står til rådighed med information omkring udførelse af alle opgaver inden for ovennævnte områder.

Som medlem af Revisorgruppen Respons indgår vi i et fælles fagligt netværk og samarbejde, hvor bl.a. faglige problemstillinger drøftes. Herudover afholdes løbende interne kurser og foredrag inden for regnskab, revision, skat, moms m.m.