Tilbud & Priser

Tid er penge, vi sparer dig for begge dele.

Priser

Hos Tønder Revision yder vi assistance i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten og årsregnskabet, skatteregnskabet, selvangivelser, budgetter, bogholderi assistance efter aftalt timepris, samt anden rådgivning.

Honoraret for ovennævnte ydelser fastsættes ud fra materialets beskaffenhed og medgået tid i forbindelse med arbejdets udførelse.
Størrelsen af honoraret aftales individuelt, men vi er altid parate til at afgive en fast og fornuftig pris på en konkret opgave.

Gennemarbejdede regnskaber, omhyggelig bogføring og løbende optimering af økonomien er af afgørende betydning for en virksomheds succes.
Så det er ikke ligegyldigt, hvem du giver ansvaret for at håndtere dette.

Hos Tønder Revision er vi bl.a. eksperter i små og mellemstore virksomheder og kan med grundig økonomisk vejledning og praktisk assistance i det daglige spare dig for både tid og penge.

"Tid er penge, vi sparer dig for begge dele."

Tilbud

Månedlig eller kvartalsvis økonomiopfølgning varierer fra kunde til kunde, her giver vi gerne et uforpligtende tilbud baseret på den økonomiske aktivitet.