Renter ved efterangivelse af moms mv.

Nu skal du betale renter til Skattestyrelsen ved efterangivelse af moms mv. Indtil videre har du kunne efterangive moms og afgifter med opkrævning til følge, uden at skulle betale renter af beløbet. Hvis du fx skulle betale 1. mio. kr. som du efterangiver for 2. halvår 2021 (betalingsfrist 1.3.2022), og du foretager efterangivelsen den 1.3.2023, […]

Aconto selskabsskat marts 2023

Skal jeg betale selskabsskat aconto? Acontoskat i 3 rater Det kan godt betale sig at afregne sin selskabsskat som acontobeløb. De 2 første acontobeløb for indkomståret 2023 forfalder henholdsvis den 20. marts og den 20. november 2023. Disse 2 tilsammen udgør 50% af den gennemsnitlige skat som er betalt de seneste 3 år. Selskabet har […]