Susanne Schmidt

Susanne Schmidt

Revisorassistent

Titel:
Revisorassistent

Sprog:
Dansk og Tysk

Kompetenceområder:
Erhvervsservice
Bogføring og Moms
Regnskab
Skat
Revision