Susanne Schmidt

Revisorassistent

Sprog:
Tysk

Kompetenceområder:
Revision
Regnskab
Skat
Bogføring og moms
Erhvervsservice