Nis Hansen

Revisor

Sprog:
Tysk

Kompetenceområder:
Revision
Regnskab
Skat
Udlandsbeskatning - grænsegængere
Bogføring og moms