Nis Hansen

Nis Hansen

Revisor

Titel:
Revisor

Sprog:
Dansk og Tysk

Kompetenceområder:
Revision
Regnskab
Skat
Udlandsbeskatning – grænsegængere
Bogføring og moms