Niels C. Høyer

Niels C. Høyer

Registreret revisor

Titel:
Registreret revisor
Bestyrelsesformand

Sprog:
Dansk, Tysk og Engelsk

Kompetenceområder:
Etablering af virksomheder herunder iværksættere
Køb og salg af virksomheder
Omstruktureringer
Revision
Regnskab
Budgetter
Skat
Generationsskifte
Bogføring og moms