Martin Schmidt

Martin Schmidt

Partner, revisor, HD-R, cand. merc. aud stud.

Titel:
Partner og daglig leder
Revisor, HD-R, cand. merc. aud stud.

Sprog:
Dansk, Tysk og Engelsk

Kompetenceområder:
Revision
Regnskab
Budgetter
Skat
Bogføring og moms