Lone Nielsen

Lone Nielsen

Revisorassistent

Titel:
Revisorassistent

Sprog:
Dansk og Engelsk

Kompetenceområder:
Regnskab
Budgetter
Bogføring og moms
Erhvervsservice