Lone Nielsen

Revisorassistent

Sprog:
Engelsk

Kompetenceområder:
Regnskab
Budgetter
Bogføring og moms
Erhvervsservice