Lene Jochimsen

Revisorassistent

Sprog:
Engelsk

Kompetenceområder:
Regnskab
Bogføring og moms
Erhvervsservice