Jan Callesen

Partner, registreret revisor, HD-R

Titel:
Partner og daglig leder

Sprog:
Tysk, Engelsk

Kompetenceområder:
Etablering af virksomheder herunder iværksættere
Køb og salg af virksomheder
Omstruktureringer
Revision
Regnskab
Budgetter
Skat
Generationsskifte
Bogføring og moms