Jan Callesen

Jan Callesen

Partner, registreret revisor

Titel:
Partner og daglig leder
Registreret revisor

Sprog:
Dansk, Tysk og Engelsk

Kompetenceområder:
Etablering af virksomheder herunder iværksættere
Køb og salg af virksomheder
Omstruktureringer
Revision
Regnskab
Budgetter
Skat
Generationsskifte
Bogføring og moms