Jakob Matthiesen

Partner, Statsautoriseret revisor

Sprog:
Tysk og Engelsk

Kompetenceområder:
Etablering af virksomheder herunder iværksættere
Omstruktureringer
Revision
Regnskab
Budgetter
Skat
Generationsskifte
Bogføring og moms
Stiftelse af selskaber