Jakob Matthiesen

Jakob Matthiesen

Partner, statsautoriseret revisor

Titel:
Partner og daglig leder
Statsautoriseret revisor

Sprog:
Dansk, Tysk og Engelsk

Kompetenceområder:
Etablering af virksomheder herunder iværksættere
Omstruktureringer
Revision
Regnskab
Budgetter
Skat
Generationsskifte
Bogføring og moms
Stiftelse af selskaber