Valg af lagerprincippet på debitorer

Som bekendt blev det for nogle år tilbage muligt for selskaber at vælge lagerprincippet på selskabets debitorer.

Det betød en lettelse i opgørelse af årets tab, idet den skattemæssige saldo følger den regnskabsmæssige saldo, hvis man anvender lagerprincippet.

Hvis man i regnskabet afsætter tab på debitorer, så kan man også trække det fra skattemæssigt uden at man skal påvise at beløbet er endeligt tabt, blot man skønner, at det er tabt.

 

Personer derimod fik ikke samme objektive mulighed i kursgevinstloven til at vælge lagerprincippet.

Der er imidlertid en for mange ukendt kattelem for personlige virksomheder til at få lov til at anvende lagerprincippet. Dispensationsmuligheden står i kursgevinstlovens § 25, stk. 6, hvor der altså er mulighed for at man kan ansøge om tilladelse til at gå over til lagerprincippet som personlig virksomhed.

At det ikke umuligt at få tilladelse viser en ansøgning, som vi lavede for en af vores kunder i 2011. Jeg vedlægger kopi af afgørelsen fra SKAT, hvor SKAT i 2011 tillod at personen overgik til lagerprincippet for sine debitorer.

I afgørelsen kan I læse hvilke begrundelser der blev lagt vægt på og hvad man derfor skal skrive i en ansøgning.

 

Skat & Råd kan også hvis det ønskes hjælpe med at udforme ansøgning om principskifte, hvis en af jeres kunder ønsker at gå over til lagerprincippet og dermed få lettet hverdagen når der skal laves skatteregnskab, så tab på debitorer følger årsregnskabet 100 %.

Udgivet med tilladelse af

Skat & Råd ApS

Mads Grønnegaard

Skattekonsulent

cand.jur