SKAT skærper praksis for medarbejderaktier

SKAT her nu udsendt Styresignal SKM 2020. 351 som pr. 1. december 2020 skærper praksis for medarbejderes mulighed for at købe sig ind i selskabet uden at betale for goodwill.

Se Styresignal her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2297219&lang=da

Styresignalet er et opgør med den såkaldte Københavnermodel. Det er en model, hvor medarbejdere får medejerskab i det firma de arbejder i ud fra princippet ”nøgen ind, nøgen ud”. Altså at medarbejder køber sig ind i firmaet uden at betale for goodwill mod at han ikke får vederlag for goodwill ved udtræden af ejerkredsen.

Det kan synes uhensigtsmæssigt, at SKAT på den måde går ind og stopper en praktisk måde at inddrage medarbejderne på. Også lidt irrationelt -for når medarbejderen ikke kan få vederlag for goodwill, når han sælger sine aktier, hvorfor skal han så betale for goodwill, når han køber sig i ind i firmaet.

Men SKAT mener, at det er tale om omgåelse af lønbeskatning, når man lader medarbejdere komme billigt ind i firmaet og de så kan modtage udbytte på lige fod med ejerne og dermed konvertere noget løn til aktieindkomst.

 

Gælder stramningen også et reelt generationsskifte?

Det er Skat & Råds opfattelse, at stramningen ikke bør ramme et reelt generationsskifte, hvor en medarbejder fx går ind og overtager 50 % af selskabet. Her må det være op til parterne og aftale en handelspris.

SKAT kan ikke kræve en højere pris end, hvad en uafhængig køber er villig til at betale, og hvis uafhængig køber tilfældigvis er ansat i selskabet, så bør det ikke være anderledes. Indehaver og medarbejder anses normalt ikke for nærtstående personer, medmindre der er tale om folk i gaveafgiftskredsen.

Styresignalet definerer, hvad der menes med medarbejderaktier. Der skal være tale om en særlig aktieklasse, som må anses som værende led i en incitamentsordning.

Udgivet med til tilladelse fra

Skat & Råd ApS

Mads Grønnegaard

Skattekonsulent

cand.jur