Rentefrie lån til mange virksomheder

Nu kan der anmodes om rentefrit lån. Ordningen er valgfri, og tildeles kun til de som søger.

A-skat mv.

Små og mellemstore virksomheder kan fra onsdag 3. februar 2021 ansøge om at få udbetalt den A-skat og am-bidrag, de rettidigt har angivet for august 2020 og december 2020, som et rentefrit lån. Skattestyrelsen vurderer at det omfatter 130.000 virksomheder og knap 8 mia. kr.

Ansøgning

Man skal søge via virk.dk, og der skal søges senest den 31. marts 2021. Skattestyrelsen, som står for behandlingen af ansøgningerne, vil behandle alle ansøgninger inden for 5 arbejdsdage.

Tilbagebetaling

Lånet skal tilbagebetales den 1. november 2021. Det sker via skattekontoen.

Ophører virksomheden med cvr-/se-nummer, skal lånet tilbagebetales senest 14 dage efter ophøret. Opfylder virksomheden i løbet af låneperioden ikke betingelserne, skal lånet tilbagebetales straks.

Hvem kan ikke låne?

Hvis virksomheden afregner A-skat og am-bidrag via fællesregistrering, et det fællesregistreringen, der kan søge om lånet.

Virksomheder med gæld til staten, kan godt låne, men lånet anvendes til at dække virksomhedens gæld helt eller delvist.

Andre låneordninger

Det er tidligere meldt ud at den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 (hhv. 10/5 og 31/5) bliver udskudt med 4,5 måneder for alle virksomheder. Der bliver antageligt ikke mulighed for at til- eller fravælge ordningen. For store virksomheder betyder det, at de penge, der skulle være betalt 31. maj i år, nu skal betales 15. oktober i år. For de små og mellemstore virksomheder flyttes fristen fra 10. maj i år til 27. september i år.

Derudover får virksomhederne også mulighed for at låne penge til at betale A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i februar og marts. Og ordningen udvides til at omfatte store virksomheder. Alle lån i ordningen skal tilbagebetales 1. februar 2022.

SMV’er kan optage et nyt rentefrit lån til moms. Lånet svarer til den moms, de betaler 1. marts. Lånet er rentefrit, og pengene skal betales tilbage 1. februar 2022.

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere.