Regnskabspligt udskydes én måned

Fremadrettet skal årsrapporter for selskaber mv. først skulle indleveres til Erhvervsstyrelsen 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsåret, der slutter med udgangen af 2021, vil det være den 30. juni 2022.

Dette vil ikke bare gælde for regnskabet for kalenderåret 2021, det vil fremadrettet være en permanent ændring.

Ikrafttrædelsen

Der er ikke fremsat lovforslag endnu. Vi gætter på at reglen kommer til at gælde for regnskabsår der starter 1.1.2021 eller senere. Der er formentlig ikke meget tvivl om at ændringen dermed vil gælde for årsrapporter som dækker kalenderåret 2021. Der er derimod mere tvivl, om reglen om udskydelse også vil gælde for et skævt regnskabsår der starter før den 1. januar 2021. Hvis en virksomhed eksempelvis er stiftet 1. oktober 2020, og første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen 1. oktober 2020 til 31. december 2021, er det endnu uvist om reglen vil komme til at gælde. Det fremtidige lovforslag om ændring af årsregnskabsloven, vil afsløre dette.

Kontakt os hvis du vil vide mere.