Overskudslikviditet

På trods af krise i visse brancher, er der mange som har overskudslikviditet. Og det koster oftest negative renter.
Hævning til privatkonto – no go
Visse pengeinstitutter opkræver ikke negative renter i samme omfang, hvis der er tale om en privat bankkonto end hvis der er tale om en erhvervsmæssig bankkonto. Derfor kan nogle føle sig fristet til at hæve pengene fra erhvervskontoen, og sætte dem ind på privatkontoen i stedet.
Dette har imidlertid den meget uheldige konsekvens for selskaber, at der derved oftest sker en ulovlighed, da det er ulovligt efter selskabsloven for ejer og ledelsesmedlemmer at låne penge i virksomheden. Det medfører et større reparationsarbejde, der er potentielt dobbeltbeskatning, og det skal underrettes til politiet som omfattet af hvidvaskloven. Reparationsarbejdet kan være bekosteligt i honorarer til rådgivere.
Kan hævning til privatkontoen ske alligevel?
Der er indført regler som gør det muligt at hæve pengene selskabsretligt fra selskabets konto til privatkontoen hos ejer eller ledelse, hvis en række forudsætninger er opfyldt.
Problemet er bare, at hvis man har bestemmende indflydelse (hvilket rigtig mange af danske selskabers ejere har), sker der beskatning på hævetidspunktet. Og for at undgå dobbeltbeskatning, skal der også i denne situation ske reparation af situationen, som kan være bekosteligt i honorarer til rådgivere. Der er altså ikke ulovligt, men medfører beskatning. Og potentiel dobbeltbeskatning, hvis man ikke reparerer det korrekt.
Vi kan således ikke anbefale at der sker hævning fra erhvervskontoen til indsætning på privatkontoen hos ejere eller ledelsesmedlemmer. Et ønske herom medfører grundig forudgående rådgivning.
Skattekontoen
Coronakrisen har medført en række tiltag for at hjælpe virksomhederne. En af dem er, at grænsen for indsætninger på skattekonto hos SKAT er hævet til 100 milliarder kroner frem til 1. april 2021. Den såkaldte udbetalingsgrænse.
Det medfører at en virksomhed kan indsætte endog meget store beløb på sin skattekonto, og SKAT opbevarer herefter pengene uden at opkræve negative renter, men man får omvendt heller ikke nogen positiv rente.
Ordningen ophører den 1. april 2021, hvorefter beløbet uden videre bliver udbetalt til virksomhedens bankkonto.
Men det medfører da trods alt godt 8 måneders gratis opbevaring. Hvis der er tale om 5 millioner kroner og en negativ rente på 0,5 %, kan deres spares godt 166.000 kr. på 8 måneder. Per million kroner flyttet fra bankkontoen til skattekontoen, spares der godt 33.000 på 8 måneder.
Man kan altid få pengene udbetalt. Man skal blot reducere udbetalingsgrænsen på skattekontoen, hvilket sker på skat.dk (log på som erhverv med virksomhedens NemID). Pengene udbetales herefter til virksomhedens bankkonto indenfor 5 hverdage.
Udbytte
Man kunne også udbetale overskudslikviditet til sine ejere som udbytte. Dette medfører dog udbyttebeskatning.
Udsættelsen af frister for regnskab i forbindelse med coronavirus, medfører at mange først udarbejder regnskab 2019 efter 1. juli 2020. Vi understreger at en udbetaling af ordinært udbytte, uanset beslutningstidspunkt, ikke selskabsretligt medfører krav om mellembalance.
Hvis der derimod er tale om ekstraordinært udbytte som vedtages mere end 6 måneder fra balancedatoen i seneste godkendte årsrapport, er der krav om udarbejdelse af en mellembalance. Det kunne eksempelvis være tilfældet hvis årsrapporten 2019 er godkendt i april 2020, og er der i august 2020 vedtages udbytteudlodning.
Kontakt os, hvis du vil høre mere