Nye regler for omregistrering af IVS

Lettelser i omregistrering af IVS til ApS er vedtaget. Dels fristen, og dels kapitalkravet. Vær opmærksom på enkelte faldgruber, og at det ikke er trådt i kraft, selvom loven er vedtaget. Ministeren bestemmer ikrafttrædelsestidspunkt.

Tidsfristen

Fristen for omregistrering forlænges fra 15.4.2021 til 15.10.2021. Hvis iværksætterselskabet ikke er omregistreret senest 15.10.2021, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist for omregistrering. Derefter kan der ske tvangsløsning.

Kapital

Kravet om kapital på omregistreringstidspunktet er lempet, således at der blot skal ske indbetaling af forskellen mellem den nuværende selskabskapital (fx 1.000 kr.) og minimumskapitalen 40.000 kr. Altså indbetaling af 39.000 kr. Dette kaldes også restkapitalen.

Evt. negative frie reserver skal således ikke også indbetales. Det betyder man kan omregistrere selskabet med en samlet egenkapital som udgør mindre end 40.000 kr. Eller sågar negativ egenkapital. Hvis der er igennem årene er opbygget negativ frie reserver med fx 500.000 kroner, er dette således ikke længere til hinder for en omregistrering. Hvis der er 1.000 kr. i selskabskapital, kræver omregistreringen blot at der indbetales yderligere 39.000 kr. Selskabet vil herefter have en selskabskapital på 40.000 kr. samt negative frie reserver på 500.000 kr. Egenkapitalen i alt vil udgøre -460.000 kr.

Indbetaling hvordan?

Indbetaling af restkapital skal ske efter selskabslovens kapitel 10 om kapitalforhøjelser. Indbetaling af restkapital kan ske ved enten:

Revisor

Der behøves efter lovens ikrafttrædelse, ikke nogen erklæring fra godkendt revisor. Det vil sige at der efter ikrafttræden kan ske omregistrering uden at godkendt revisor er indblandet. Der vil dog blive behov for godkendt revisor, hvis der skal indskydes andre værdier end kontanter. Eller hvis selskabet sendes til tvangsopløsning og skal genoptages.

”Reserve for iværksætterselskab”

Der gælder den særlige regel for ”Reserve for iværksætterselskab”, at reserven som helhed, ved omregistreringen, skal overføres til selskabskapitalen ved en fondsforhøjelse. Dette uanset reservens størrelse. Hvis reserven for iværksætterselskaber gennem årene fx er opbygget til 49.000 kroner, skal alle 49.000 overføres til selskabskapitalen. Hvis man ønsker et anpartsselskab med udelukkende 40.000 kroner i kapital, må der i denne situation foretages efterfølgende kapitalnedsættelse.

Indtil omregistrering, skal der fortsat henlægges mindst 25% af selskabets overskud til reserven, indtil reserven sammen med selskabskapitalen udgør mindst 40.000 kroner. Og indtil omregistrering må reserven ikke elimineres eller formindskes. Reserven skal dog opløses eller formindskes hvis selskabskapitalen forøges.

Omregistrering er gebyrfrit for selskabet.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.