Ny bogføringslov

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til lovforslag til ny bogføringslov og ændringer af årsregnskabsloven. Se udkast her: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/9780942f-f9e1-468e-9762-cd3cc92f90ea/BFL%20Lovforslag%20h%C3%B8ring.pdf  Ændringer, som helt sikkert vil give mere arbejde til revisorerne.

De væsentlige ændringer af bogføringsloven:

 1. Krav om digital opbevaring af regnskabsmateriale herunder bilag for alle selskaber. Personlige virksomheder med en nettoomsætning på over 300.000 kr. bliver også omfattet af digitaliseringskravet.

Kravet om digital opbevaring af regnskabsmateriale kommer til at gælde transaktioner i regnskabsår, der begynder 1. januar 2023. Bilag mv. der vedrører ældre regnskabsår skal ikke nødvendigvis scannes ind.

Det er altså ikke længere nok at opbevare sine (nye) bilag i fysiske ringbind, når vi kommer ind i det nye regnskabsår.

 1. Krav om, at virksomheden skal oprette en digital backup af regnskabsmaterialet og den skal opbevares på betryggende vis.
 1. Bødestørrelsen forhøjes væsentlig, så bøder for overtrædelse af den nye bogføringslov kan komme helt op på 1,5 mio. kr.

De væsentlige ændringer af årsregnskabsloven

 1. Indførelse af revisionspligt for virksomheder der har over 50 mio. kr. i aktiver, uanset størrelse af omsætning. De gældende grænser for revisionspligt (balancesum 4 mio., omsætning 8 mio. og antal ansatte 12) fortsætter uændret.

Stramningen rammer således selskaber som fx pengetanke og ejendomsselskaber, som har aktiver over 50 mio. kr. uden at de har den store omsætning. Disse selskaber kan altså i fremtiden ikke fravælge revision.

 1. Krav om revisorerklæring i virksomheder med omsætning over 5 mio. kr. og som anses for risikovirksomheder. Det kan ramme butikker, restauranter og virksomheder inden for transport

Vi kender ikke omfanget endnu. Erhvervsministeren vil komme med en liste over risikovirksomheder. som i fremtiden må have fat i en revisor for i det mindste at få en assistanceerklæring.

 1. Fristen for indsendelse af årsrapporter forlænges fra 5 måneder til 6 måneder.
 1. Selskaber pålægges revisionspligt, hvis virksomheden eller ledelsen dømmes for overtrædelse af hvidvaskloven eller hvis en person i ledelsen har været dømt til konkurskarantæne inden for de sidste 2 år.
 1. Erhvervsstyrelsen får kompetence til at komme på kontrol i selskaber, der har fravalgt revision samt i nystiftede selskaber, der endnu ikke har indsendt deres første årsrapport.
 1. Erhvervsstyrelsen får kompetence til at pålægge selskaber revisionspligt, hvis man ved kontrol finder væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring.
  Udgivet med tilladelse fra Mads Grønnegaard, Skat & Råd