Rikke Rudebeck

Revisorassistent HD-R

Sprog:
Engelsk

Kompetenceområder:
Revision
Regnskab
Budgetter
Skat
Bogføring og moms