Rikke Mathiasen

Rikke Mathiasen

Revisorassistent

Titel:
Revisorassistent

Sprog:
Dansk og Engelsk

Kompetenceområder:
Bogføring og moms
Assistance til regnskabsudarbejdelse
Assistance til skat
Assistance til revision
Erhvervsservice