Frederikke Holm Bøgh

Revisorelev

Sprog:
Engelsk og Tysk

Kompetenceområder:
Revision
Regnskab
Budgetter
Skat
Bogføring og moms
Erhvervsservice