Carsten Duus Nissen

Registreret revisor

Titel:
Registreret revisor

Sprog:
Tysk og Engelsk

Kompetenceområder:
Etablering af virksomheder herunder iværksættere
Omstruktureringer
Revision
Regnskab
Finansiel rådgivning
Budgetter
Skat
Generationsskifte
Bogføring og moms