Revision

Hos Tønder Revision udarbejdes alle typer af erklæringer. Ud fra virksomhedens størrelse, kompleksitet og risici vurderer vi hvilken erklæring der er den mest fordelagtige og korrekte at vælge.

Revision

For virksomheder over en vis størrelse stiller lovgivningen krav om revision af årsregnskaber.
Tønder Revision gennemfører vi revision af aktie- og anpartsselskaber, boligforeninger, fonde, foreninger og legater.

Ved en revision kontrollerer vi de væsentligste poster i regnskabet.
Hermed opnår vi en høj grad af sikkerhed for vores endelige konklusion og afgivelse af erklæring.

Revision giver den højeste grad af sikkerhed.

Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang er en anden erklæringsstandard med en lidt lavere grad af sikkerhed.
Ligesom en review tager vi udgangspunkt i ledelsens oplysninger og gennemfører specifikke supplerende handlinger.

Udvidet gennemgang giver ikke samme grad af sikkerhed for årsrapportens regnskabsoplysninger som en revision.

Review

Review kan være et godt valg for de virksomheder der ikke er underlagt revision. Ved review analyserer og gennemgår vi regnskabet for at kunne afgive en erklæring med en begrænset grad af sikkerhed.

I en review tager vi udgangspunkt i ledelsens oplysninger uden nødvendigvis at kontrollere dem.
Vi kontrollerer de væsentligste poster i regnskabet ved hjælp af handlinger såsom forespørgsler og analyser.

Assistance med opstilling af regnskaber

Ved assistance opgaver hjælper vi ledelsen med eksempelvis opstilling af årsregnskabet efter den gældende lovgivning og krav.

Vi gennemgår og analyserer ikke så dybt om de oplysninger ledelsen afgiver er korrekte.
Assistance med opstilling tilbydes til de virksomheder der ikke er omfattet af revisionspligten.
Assistanceerklæringen giver ingen grad af sikkerhed.

Erklæringer afgives