Frist for indberetning af Corona slutafregninger udsættes

Der er i øjeblikket frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for faste omkostninger, løn og selvstændige den 30. september 2021. Hvis virksomheden ikke når at indberette inden fristen, udsendes en rykker med 30 dages frist. Dvs. i praksis udsættes fristen 1 måned. Ændringsbekendtgørelser udestår endnu, men må forventes meget snart.

Hvis virksomheden ikke indberetter inden den nye frist, skal kompensationen som helhed tilbagebetales.

Dog kan man søge om yderligere fristudsættelse i 30 dage, i det konkrete tilfælde, hvis virksomheden eller den selvstændige har væsentlige aktiviteter i udlandet, eller er blevet ramt af udefrakommende forhold, den ikke selv har kontrol over.

Der er tale om frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for

For corona kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere 9. marts 2020 til 29. august 2020, er fristen for indsendelse af slutopgørelse nu også virk.dk i praksis udskudt (dette kunne vi ikke se i fredags den 24.9.2021). De skriver nu: ”Er det muligt at indberette efter fristen den 30. september 2021? Ja, alle, der har frist for at indberette senest den 30. september 2021, får mulighed for at indberette efter fristen. Hvis du ikke indberetter senest den 30. september 2021, sker der følgende: Virksomheder og freelancere, der ikke indberetter, får automatisk et brev om, at de skal indberette inden for 30 dage efter fristen. Det vil sige, at de skal foretage indberetningen senest den 30. oktober 2021. Brevet sendes til virksomhedens eller freelancerens digitale postkasse.”

Vi opfordrer til at man ikke benytter de nye frister til at udskyde indberetningen. Indberetning af slutafregning for Corona kompensation, bør ske hurtigst muligt.

Kontakt os hvis du vil vide mere