Frist for indberetning af Corona slutafregninger udsættes

Der er i øjeblikket frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for faste omkostninger og selvstændige den 30. september 2021. Hvis virksomheden ikke når at indberette inden fristen, udsendes en rykker med 30 dages frist. Dvs. i praksis udsættes fristen 1 måned. Ændringsbekendtgørelser udestår endnu, men må forventes meget snart.

Hvis virksomheden ikke indberetter inden den nye frist, skal kompensationen som helhed tilbagebetales.

Dog kan man søge om yderligere fristudsættelse i 30 dage, i det konkrete tilfælde, hvis virksomheden eller den selvstændige har væsentlige aktiviteter i udlandet, eller er blevet ramt af udefrakommende forhold, den ikke selv har kontrol over.

Der er tale om frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for

For corona kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere 9. marts 2020 til 29. august 2020, er fristen for indsendelse af slutopgørelse stadig 30. september 2021. Dog har Erhvervsstyrelsen stadig ikke meldt ud, om der kommer / hvilken frist der gælder for indsendelse af revisors erklæring, hvis virksomheden er pålagt bistand fra en revisor. Det må forventes at Erhvervsstyrelsen melder ud om denne frist snarest. Det kan ikke forventes, at en frist for revisor erklæring kommer til at påvirke virksomhedens frist for indberetning 30. september 2021. Vi husker derfor på, at der stadig skal indberettes inden 30. september 2021.

Vi opfordrer til at man ikke benytter de nye frister til at udskyde indberetningen. Indberetning af slutafregning for Corona kompensation for faste omkostninger og selvstændig, bør ske hurtigst muligt.

Kontakt os hvis du vil vide mere