Familieoverdragelse af ejendomme

Et gammelt cirkulære fra 1982 giver som udgangspunkt lov til at overdrage en ejendom til familie til ejendomsvurderingen      +/- 15%, uden at der skal betales gaveafgift selvom der bliver overdraget ”for billigt”. Men gælder det stadig?

Princippet

Princippet er dødsboers overdragelse af ejendomme til arvinger eller arvingers nære pårørende. Samt ved gaveafgiftspligtige transaktioner til familie (personer omfattet af boafgiftslovens § 22).

Højesteret har dog afgjort, at cirkulæret ikke gælder (skattemyndighederne skal ikke acceptere ejendomsværdien +/- 15%), hvis der er tale om ”særlige omstændigheder”. Overdragelse efter cirkulæret, gælder heller ikke næringsejendomme. Og det gælder heller ikke hvis ejendommen er vurderet som udlejet.

Nye regler

Der er kommet en ændring af cirkulæret (CIR 9792 af 27/9/2021). Dette er gældende fra 15.10.2021, og kun hvis ejendommen har modtaget en ny offentlig ejendomsvurdering, efter den ny vurderingslov. Det ændrer +/-15% til +/-20%.

Der er derimod ingen regulering af ”Særlige omstændigheder”. Skattemyndighederne fremlagde sidste år et udkast til styresignal om emnet, men det er ikke blevet implementeret (det kommer måske i løbet af 2022). Derfor skal man på nuværende tidspunkt finde ”Særlige omstændigheder” i afgørelser og bindende svar.

Særlige omstændigheder

Hvis man læser Skattestyrelsens bindende svar om ”særlige omstændigheder”, lægger de vægt på følgende:

Kontakt os hvis du vil vide mere.