Corona kompensationer ultimo september

De oprindelig kompensationer er udfaset. Og nye typer er opstået

De store gamle

Ordningen med lønkompensation er udfaset. Ordningen med kompensation for omsætningen til selvstændige er udfaset. Ordningen med kompensation for faste omkostninger er udfaset. Man kunne søge til 08.06.2020, og ansøgningsfristen var den 30.09.2020.

Virksomheder, der har ansøgt om kompensation for faste omkostninger senest 30.9.2020, og hvor ansøgningen helt eller delvist afvises af Erhvervsstyrelsen, har mulighed for at genansøge til og med d. 31.10.2020. Det gælder både kompensationsordningen for faste omkostning samt den del af den målrettede kompensation for faste omkostninger, der har ansøgningsfrist d. 30. september 2020. Tilsvarende hvis det indsendte ikke godkendes af revisor, har mulighed for at genansøge til og med d. 31.10.2020.

Faste omkostninger

Der kommer mulighed for at søge kompensation for faste omkostninger hvis man er ramt af restriktioner omkring begrænset åbningstid. Det kræver at: 1. Virksomheden kan dokumentere, at virksomheden er ramt af nedlukning i form af indskrænket åbningstid og 2. Virksomheden kan dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid.

Kompensationsperioden følger perioden, hvor den delvise nedlukning er gældende. Referenceperioden for omsætningsnedgangen vil være den tilsvarende periode i 2019, medmindre der er særlige omstændigheder.

Kompensationsprocenten vil svare til den eksisterende trappemodel, dvs. den vil indeholde 12 trin, startende med 25 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 35 pct., og sluttende ved 80 pct. kompensation for virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på 90 pct. eller derover.

Underleverandører til tvangslukkede omfattes. Statsstøttegodkendelse forudsættes først.

Særlig aftale for små

Der indføres en særlig foranstaltning for virksomheder der maksimalt har 5 fuldtidsansatte (skal antageligt omregnes). Såfremt det for virksomheden ikke vil være økonomisk rentabelt at holde åbent som følge af de nye restriktion på åbningstid, gives der mulighed for at få dækket op til 90 pct. af de faste omkostninger. En forudsætning for den højere støtteprocent er at virksomheden i kompensationsperioden ingen omsætning har.

Ikrafttrædelse

Aftalen gælder fra 19.8.2020 til 31.10.2020 med mulighed for forlængelse året ud, såfremt der fortsat vil gælde begrænsninger på åbningstiden. Der er ikke kommet bekendtgørelse endnu.

Selvstændige / omsætning

Barer, restauranter, caféer mv. som er underlagt restriktioner på åbningstiden kan få kompensation for tabt omsætning.  Der skal dokumenteres omsætningsnedgang på mindst 30 pct. relateret til begrænsningen i åbningstid. En periode skal som minimum være 14 dage og opgøres forholdsmæssigt i forhold til samme periode sidste år.

Kompensationen vil udgøre 90 pct. af omsætningstabet i den konkrete periode dog maksimalt et forholdsmæssigt beløb svarende til op til 23.000 kr. pr. måned, som i den eksisterende ordning.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.