Nyheder

30. september 2020

Valg af lagerprincippet på debitorer

Som bekendt blev det for nogle år tilbage muligt for selskaber at vælge lagerprincippet på selskabets debitorer. Det betød en lettelse i opgørelse af årets tab, idet den skattemæssige saldo følger den regnskabsmæssige saldo, hvis man anvender lagerprincippet. Hvis man i regnskabet afsætter tab på debitorer, så kan man også trække det fra skattemæssigt uden […]

30. september 2020

Corona kompensationer ultimo september

De oprindelig kompensationer er udfaset. Og nye typer er opstået De store gamle Ordningen med lønkompensation er udfaset. Ordningen med kompensation for omsætningen til selvstændige er udfaset. Ordningen med kompensation for faste omkostninger er udfaset. Man kunne søge til 08.06.2020, og ansøgningsfristen var den 30.09.2020. Virksomheder, der har ansøgt om kompensation for faste omkostninger senest […]

24. august 2020

IVS omregistrering – lettelser

Iværksætterselskaber får nu både mere tid til omregistrering og mindre krav til kapital. Tid Iværksætterselskaber blev besluttet afskaffet i 2019. Selskaberne fik 2 år til at omregistrere sig. Fristen for omregistrering blev sat til 15. april 2021. En frist som er blevet udfordret af COVID-19 krisen, hvor mange har oplevet mindre mulighed for positiv indtjening […]

24. august 2020

Kapitalejer transaktioner med eget selskab

Alle kapitalejere med bestemmende indflydelse skal huske at selvangive en ekstra blanket fra 2019 og frem. Overset problem Der var en grænse for selvangivelse af kontrollerede transaktioner på 5 millioner kroner. Grænsen er imidlertid blevet ophævet, men information om dette har ikke været helt klar for alle. Det betyder at kapitalejere med bestemmende indflydelse (og […]

1. august 2020

Førtidig udbetaling af feriepenge, samt fondsferiedage

Det er besluttet at de danske lønmodtagere skal kunne få udbetalt op til 3 ugers feriepenge fra Fonden, for at sætte gang i forbruget. Førtidig udbetaling af feriepenge Feriepenge i overgangsåret for ny ferielov, 1. september 2019 til 31. august 2020, skal under normale omstændigheder overføres til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Dér ligger de […]

21. juli 2020

Overskudslikviditet

På trods af krise i visse brancher, er der mange som har overskudslikviditet. Og det koster oftest negative renter. Hævning til privatkonto – no go Visse pengeinstitutter opkræver ikke negative renter i samme omfang, hvis der er tale om en privat bankkonto end hvis der er tale om en erhvervsmæssig bankkonto. Derfor kan nogle føle […]

14. december 2018

Tønder Revision overtager ViaCount i Toftlund

Tønder Revision overtager revisionsselskabet ViaCount i Toftlund pr. 1. januar 2019. SLF – Sønderjysk Landboforening – fik tidligere på efteråret en henvendelse fra Tønder Revision om, at de gerne ville overtage SLFs revisionsselskab ViaCount, som ligger i Toftlund. Efter nærmere overvejelser har SLF nu besluttet sig for at tage imod tilbuddet og dermed afhænde virksomheden […]