Nyheder

2. december 2020

Moms One Stop Shop – salg af varer og ydelser fra webshop

Den 1. juli 2021 ændres reglerne for salg af varer til private kunder i andre EU-lande væsentligt. For de berørte virksomheder skal de indledende forberedelser igangsættes meget snart. De nye regler for salg af varer til privatpersoner med bopæl i andre EU-lande skulle være trådt i kraft 1. januar 2021, men EU valgte på grund […]

14. november 2020

Rentefrit lån uden sikkerhed og indeståender uden negative renter

Lyder næsten for godt til at være sandt, nu hvor bankerne går med livrem og seler. Men det er ikke desto mindre det som staten lige nu kan tilbyde virksomhederne. Lov L 75 som lige er blevet vedtaget: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l75/20201_l75_som_vedtaget.pdf Loven betyder: At fristen for tilbagebetaling af eksisterende momslån udskydes til 1. november 2021 At der […]

5. november 2020

COVID-19: Ny aftale forlænger og udvider hjælpepakker til dansk erhvervsliv

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 27. oktober en aftale, der forlænger hjælpepakkerne frem til den 31. januar. Ordningerne bliver samtidig udvidet, så de også dækker leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler, som rammes af det udvidede forsamlingsforbud. Hovedpunkter i aftalen for virksomheder: Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og […]

30. oktober 2020

Feriepenge indefrysning

Nu skal der indberettes indefrosne feriepenge. Men der er stadig grundlag for fejl og tvivl. Indefrysningsperioden Medarbejdere har optjent et års feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, som ikke er blevet udbetalt til medarbejderen pga. overgang mellem gammel og ny ferielov. Arbejdsgiver skal i stedet indbetale feriepengene til fonden Lønmodtagernes […]

3. oktober 2020

SKAT skærper praksis for medarbejderaktier

SKAT her nu udsendt Styresignal SKM 2020. 351 som pr. 1. december 2020 skærper praksis for medarbejderes mulighed for at købe sig ind i selskabet uden at betale for goodwill. Se Styresignal her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2297219&lang=da Styresignalet er et opgør med den såkaldte Københavnermodel. Det er en model, hvor medarbejdere får medejerskab i det firma de arbejder […]

30. september 2020

Valg af lagerprincippet på debitorer

Som bekendt blev det for nogle år tilbage muligt for selskaber at vælge lagerprincippet på selskabets debitorer. Det betød en lettelse i opgørelse af årets tab, idet den skattemæssige saldo følger den regnskabsmæssige saldo, hvis man anvender lagerprincippet. Hvis man i regnskabet afsætter tab på debitorer, så kan man også trække det fra skattemæssigt uden […]

30. september 2020

Corona kompensationer ultimo september

De oprindelig kompensationer er udfaset. Og nye typer er opstået De store gamle Ordningen med lønkompensation er udfaset. Ordningen med kompensation for omsætningen til selvstændige er udfaset. Ordningen med kompensation for faste omkostninger er udfaset. Man kunne søge til 08.06.2020, og ansøgningsfristen var den 30.09.2020. Virksomheder, der har ansøgt om kompensation for faste omkostninger senest […]

24. august 2020

IVS omregistrering – lettelser

Iværksætterselskaber får nu både mere tid til omregistrering og mindre krav til kapital. Tid Iværksætterselskaber blev besluttet afskaffet i 2019. Selskaberne fik 2 år til at omregistrere sig. Fristen for omregistrering blev sat til 15. april 2021. En frist som er blevet udfordret af COVID-19 krisen, hvor mange har oplevet mindre mulighed for positiv indtjening […]

24. august 2020

Kapitalejer transaktioner med eget selskab

Alle kapitalejere med bestemmende indflydelse skal huske at selvangive en ekstra blanket fra 2019 og frem. Overset problem Der var en grænse for selvangivelse af kontrollerede transaktioner på 5 millioner kroner. Grænsen er imidlertid blevet ophævet, men information om dette har ikke været helt klar for alle. Det betyder at kapitalejere med bestemmende indflydelse (og […]

1. august 2020

Førtidig udbetaling af feriepenge, samt fondsferiedage

Det er besluttet at de danske lønmodtagere skal kunne få udbetalt op til 3 ugers feriepenge fra Fonden, for at sætte gang i forbruget. Førtidig udbetaling af feriepenge Feriepenge i overgangsåret for ny ferielov, 1. september 2019 til 31. august 2020, skal under normale omstændigheder overføres til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler. Dér ligger de […]