Nyheder

2. februar 2021

Nye regler for omregistrering af IVS

Lettelser i omregistrering af IVS til ApS er vedtaget. Dels fristen, og dels kapitalkravet. Vær opmærksom på enkelte faldgruber, og at det ikke er trådt i kraft, selvom loven er vedtaget. Ministeren bestemmer ikrafttrædelsestidspunkt. Tidsfristen Fristen for omregistrering forlænges fra 15.4.2021 til 15.10.2021. Hvis iværksætterselskabet ikke er omregistreret senest 15.10.2021, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist […]

2. februar 2021

Fri bil og elbil – nye regler på vej i 2021

Lovforslag er fremsat om beskatning af fri bil, el-bil mv. samt beskatning af ladestandere og udlejning af elbil mv. Beskatning af fri bil I dag beskattes fri bil af 25 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20 % af resten. Derudover forhøjes med 1,5 gange miljøtillæg (grøn ejerafgift). Dette skal efter forslaget ændres […]

17. januar 2021

Afskrivningsregler forbedret

Staten betaler nu mere til virksomheder som køber aktiver. Det er en politisk aftale som forbedrer reglerne, som kun delvist er vedtaget ved lov. Den indgåede politiske aftale har flertal, og forventes vedtaget snarest. Straksafskrivninger Hvis man køber et aktiv op til 14.100 kroner, kan det skattemæssigt fradrages i anskaffelsesåret. Grænsen er aftalt forhøjet til […]

21. december 2020

Nye hjælpepakker uden restriktioner

Der åbnes nu for covid-19 kompensationshjælpepakker, til alle virksomheder uanset restriktioner. Hvem omfattes af kompensation? Kompensationsordningerne gælder for alle virksomheder i Danmark, uanset om man er omfattet af restriktioner. Tidsmæssig udstrækning Kompensationsordningerne gælder fra den 11. december 2020 til – indtil videre – 3. januar 2021. Der er enighed om, at forlænge ordningerne hvis restriktioner […]

21. december 2020

Corona frister

Indførelse af nye ordninger, ændringer i frister osv. gør det relevant med opdateret billede om fristerne. Der sker hele tiden ændringer, og derfor må man forvente ændringer i nedenstående. Ordning Periode Ansøgningsfrist Slutopgørelse Omsætningskompensation, selvstændige 9.3.2020 – 8.7.2020   9.7.2020 – 31.8.2020 31.8.2020     30.11.2020 Bekendtgørelsen siger 8.12.2020   Erhvervsstyrelsen har meldt ud af […]

2. december 2020

Moms One Stop Shop – salg af varer og ydelser fra webshop

Den 1. juli 2021 ændres reglerne for salg af varer til private kunder i andre EU-lande væsentligt. For de berørte virksomheder skal de indledende forberedelser igangsættes meget snart. De nye regler for salg af varer til privatpersoner med bopæl i andre EU-lande skulle være trådt i kraft 1. januar 2021, men EU valgte på grund […]

14. november 2020

Rentefrit lån uden sikkerhed og indeståender uden negative renter

Lyder næsten for godt til at være sandt, nu hvor bankerne går med livrem og seler. Men det er ikke desto mindre det som staten lige nu kan tilbyde virksomhederne. Lov L 75 som lige er blevet vedtaget: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l75/20201_l75_som_vedtaget.pdf Loven betyder: At fristen for tilbagebetaling af eksisterende momslån udskydes til 1. november 2021 At der […]

5. november 2020

COVID-19: Ny aftale forlænger og udvider hjælpepakker til dansk erhvervsliv

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 27. oktober en aftale, der forlænger hjælpepakkerne frem til den 31. januar. Ordningerne bliver samtidig udvidet, så de også dækker leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler, som rammes af det udvidede forsamlingsforbud. Hovedpunkter i aftalen for virksomheder: Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og […]

30. oktober 2020

Feriepenge indefrysning

Nu skal der indberettes indefrosne feriepenge. Men der er stadig grundlag for fejl og tvivl. Indefrysningsperioden Medarbejdere har optjent et års feriepenge i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, som ikke er blevet udbetalt til medarbejderen pga. overgang mellem gammel og ny ferielov. Arbejdsgiver skal i stedet indbetale feriepengene til fonden Lønmodtagernes […]

3. oktober 2020

SKAT skærper praksis for medarbejderaktier

SKAT her nu udsendt Styresignal SKM 2020. 351 som pr. 1. december 2020 skærper praksis for medarbejderes mulighed for at købe sig ind i selskabet uden at betale for goodwill. Se Styresignal her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2297219&lang=da Styresignalet er et opgør med den såkaldte Københavnermodel. Det er en model, hvor medarbejdere får medejerskab i det firma de arbejder […]