Nyheder

800.000 kr. grænsen corona kompensation

Hvis man har fået kompensation for tabt omsætning ifm. corona, skal den betales tilbage i sin helhed, hvis indkomsten kommer over 800.000 kr. Hvilke perioder Modtaget kompensation for perioden 1. september 2020 – 28. februar 2021, er afhængig af, at indkomsten for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr. Idet planlægning for indkomståret 2020, generelt forventes […]

Nye ejendomsvurderinger

Det nye ejendomsvurderingssystem er udskudt flere gange. Men nu starter udsendelsen af nye vurderinger. Tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat. Der er forventningen, at der som følge af nye vurderinger skal udbetales ca. 14 mia. kr. til ca. 715.000 boligejerne i for meget betalt boligskat og renter i løbet af hele udsendelsesperioden. Det gælder de […]

Husk at omregistrere iværksætterselskabet

Husk at få omregistreret til ApS inden 15.oktober 2021, hvis ikke selskabet skal tvangsopløses. Omregistrering krævet Alle IVS’er skal omregistreres til anpartsselskaber inden 15. oktober 2021. Ellers vil Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist, efter hvilken selskabet bliver tvangsopløst, med de skatteretlige og selskabsretlige konsekvenser en tvangsopløsning har. Disse er bl.a. at Skifteretten udpeger en likvidator, som […]

Frist for indberetning af Corona slutafregninger udsættes

Der er i øjeblikket frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for faste omkostninger og selvstændige den 30. september 2021. Hvis virksomheden ikke når at indberette inden fristen, udsendes en rykker med 30 dages frist. Dvs. i praksis udsættes fristen 1 måned. Ændringsbekendtgørelser udestår endnu, men må forventes meget snart. Hvis virksomheden ikke indberetter […]

Frist for indberetning af Corona slutafregninger udsættes

Der er i øjeblikket frist for indberetning af slutafregninger for Corona kompensation for faste omkostninger, løn og selvstændige den 30. september 2021. Hvis virksomheden ikke når at indberette inden fristen, udsendes en rykker med 30 dages frist. Dvs. i praksis udsættes fristen 1 måned. Ændringsbekendtgørelser udestår endnu, men må forventes meget snart. Hvis virksomheden ikke […]

Feriepenge – nu er det tid

Alle arbejdsgivere, som skylder indefrosne feriepenge til Fonden ved overgang til samtidighedsferie, skal give besked senest ved udgangen af august 2021, om de fortsat ønsker at skylde. Hvis man intet gør Hvis man ikke gør noget, forfalder hele beløbet 1. september 2021. Hvis man således har mange medarbejdere, kan beløbet for indefrosne feriepenge, som forfalder […]

Udbetaling af indefrosne feriepenge – skal/skal ikke?

Der er nu mulighed for udbetaling af de sidste 2 ugers feriepenge. Skal man gøre det? Hvem kan få udbetaling? Det er lønmodtagere som fik indefrosset op til 5 ugers feriepenge i indfrysningsperioden 1.9.2019 – 31.8.2020, som nu kan få 2 uger udbetalt. En række personer er ikke omfattet af daværende ferielov, og dermed indefrysningen. […]

Skattefri gavekort – og andre skatte-lempelser

Nu kan arbejdsgivere give deres medarbejdere skattefri gavekort. Og der er kommet andre lempelser på skatteområdet. Skattefri gavekort Medarbejdere skal i 2021 ikke betale skat af arbejdsgiverbetalte gavekort til restaurationer og lignende. Gavekortet må udgøre op til i alt 1.200 kr., uden at medarbejderne skal betale skat heraf. Skattefriheden gælder gavekort, som kan bruges til […]

På vej mod kontantløst samfund

Kontantforbuddet nedsættes Det er i dag ulovligt for erhvervsdrivende som ikke omfattet af hvidvaskloven at modtage kontanter på 50.000 kr. eller mere. Nu nedsætter et lovforslag beløbet til 20.000 kr. Det gælder uanset om transaktionen sker på en gang, eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet. Kontantforbuddet gælder […]

Momslån 1. marts 2021

Virksomheder kan rentefrit låne penge af staten, svarende til momsen der skal indberettes og betales 1. marts 2021. Hvilket beløb? og 4. kvartals moms blev lagt sammen, for kvartalsafregnende virksomheder. For halvårsafregnende virksomheder, blev 1. og 2. halvårs moms lagt sammen. Der er altså tale om momsen for enten hele eller det halve af 2020. […]