Nyheder

21. august 2021

Feriepenge – nu er det tid

Alle arbejdsgivere, som skylder indefrosne feriepenge til Fonden ved overgang til samtidighedsferie, skal give besked senest ved udgangen af august 2021, om de fortsat ønsker at skylde. Hvis man intet gør Hvis man ikke gør noget, forfalder hele beløbet 1. september 2021. Hvis man således har mange medarbejdere, kan beløbet for indefrosne feriepenge, som forfalder […]

16. april 2021

Udbetaling af indefrosne feriepenge – skal/skal ikke?

Der er nu mulighed for udbetaling af de sidste 2 ugers feriepenge. Skal man gøre det? Hvem kan få udbetaling? Det er lønmodtagere som fik indefrosset op til 5 ugers feriepenge i indfrysningsperioden 1.9.2019 – 31.8.2020, som nu kan få 2 uger udbetalt. En række personer er ikke omfattet af daværende ferielov, og dermed indefrysningen. […]

8. april 2021

Skattefri gavekort – og andre skatte-lempelser

Nu kan arbejdsgivere give deres medarbejdere skattefri gavekort. Og der er kommet andre lempelser på skatteområdet. Skattefri gavekort Medarbejdere skal i 2021 ikke betale skat af arbejdsgiverbetalte gavekort til restaurationer og lignende. Gavekortet må udgøre op til i alt 1.200 kr., uden at medarbejderne skal betale skat heraf. Skattefriheden gælder gavekort, som kan bruges til […]

7. april 2021

På vej mod kontantløst samfund

Kontantforbuddet nedsættes Det er i dag ulovligt for erhvervsdrivende som ikke omfattet af hvidvaskloven at modtage kontanter på 50.000 kr. eller mere. Nu nedsætter et lovforslag beløbet til 20.000 kr. Det gælder uanset om transaktionen sker på en gang, eller som flere transaktioner, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet. Kontantforbuddet gælder […]

23. februar 2021

Momslån 1. marts 2021

Virksomheder kan rentefrit låne penge af staten, svarende til momsen der skal indberettes og betales 1. marts 2021. Hvilket beløb? og 4. kvartals moms blev lagt sammen, for kvartalsafregnende virksomheder. For halvårsafregnende virksomheder, blev 1. og 2. halvårs moms lagt sammen. Der er altså tale om momsen for enten hele eller det halve af 2020. […]

3. februar 2021

Rentefrie lån til mange virksomheder

Nu kan der anmodes om rentefrit lån. Ordningen er valgfri, og tildeles kun til de som søger. A-skat mv. Små og mellemstore virksomheder kan fra onsdag 3. februar 2021 ansøge om at få udbetalt den A-skat og am-bidrag, de rettidigt har angivet for august 2020 og december 2020, som et rentefrit lån. Skattestyrelsen vurderer at […]

2. februar 2021

Nye regler for omregistrering af IVS

Lettelser i omregistrering af IVS til ApS er vedtaget. Dels fristen, og dels kapitalkravet. Vær opmærksom på enkelte faldgruber, og at det ikke er trådt i kraft, selvom loven er vedtaget. Ministeren bestemmer ikrafttrædelsestidspunkt. Tidsfristen Fristen for omregistrering forlænges fra 15.4.2021 til 15.10.2021. Hvis iværksætterselskabet ikke er omregistreret senest 15.10.2021, kan Erhvervsstyrelsen fastsætte en frist […]

2. februar 2021

Fri bil og elbil – nye regler på vej i 2021

Lovforslag er fremsat om beskatning af fri bil, el-bil mv. samt beskatning af ladestandere og udlejning af elbil mv. Beskatning af fri bil I dag beskattes fri bil af 25 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20 % af resten. Derudover forhøjes med 1,5 gange miljøtillæg (grøn ejerafgift). Dette skal efter forslaget ændres […]

17. januar 2021

Afskrivningsregler forbedret

Staten betaler nu mere til virksomheder som køber aktiver. Det er en politisk aftale som forbedrer reglerne, som kun delvist er vedtaget ved lov. Den indgåede politiske aftale har flertal, og forventes vedtaget snarest. Straksafskrivninger Hvis man køber et aktiv op til 14.100 kroner, kan det skattemæssigt fradrages i anskaffelsesåret. Grænsen er aftalt forhøjet til […]

21. december 2020

Nye hjælpepakker uden restriktioner

Der åbnes nu for covid-19 kompensationshjælpepakker, til alle virksomheder uanset restriktioner. Hvem omfattes af kompensation? Kompensationsordningerne gælder for alle virksomheder i Danmark, uanset om man er omfattet af restriktioner. Tidsmæssig udstrækning Kompensationsordningerne gælder fra den 11. december 2020 til – indtil videre – 3. januar 2021. Der er enighed om, at forlænge ordningerne hvis restriktioner […]