Bemærk til januar 2022: Fri bil og feriepenge

Der er ændringer til beskatning af fri bil i januar 2022 og info om feriepenge ifm. årsskiftet.

Beskatning af fri bil

Beskatningsgrundlaget for fri bil, ændres i januar 2022.

Tidligere beskattedes fri bil af 25 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20 % af resten. Derudover blev grøn ejerafgift tillagt med 1,5 gange (150%)

Dette ændres gradvist således:

1. juli 2021:       24,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 20,5 % af resten. Derudover lægges grøn ejerafgift x 250 % oveni.

1. januar 2022: 24,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21 % af resten. Derudover lægges grøn ejerafgift x 350 % oveni.

1. januar 2023: 23,5 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 21,5 % af resten. Derudover lægges grøn ejerafgift x 450 % oveni.

1. januar 2024: 23,0 % af beregningsgrundlaget op til 300.000 kr., samt 22 % af resten. Derudover lægges grøn ejerafgift x 600 % oveni.

1. januar 2025: 22,5 % af hele beregningsgrundlaget. Derudover lægges grøn ejerafgift x 700 % oveni.

Så altså skal beskatningsgrundlaget i 2022 rettes til 24,0 % af grundlaget op til 300.000 kr., samt 21 % af resten. Derudover tillægges grøn ejerafgift x 350 %. Husk at rette dette på løn for januar, hvor der medregnes fri bil.

Feriepenge

Ferie udover 20 feriedage, som ikke er afholdt inden den 31. december 2021, skal ifølge ferieloven udbetales til medarbejderen senest 31.3.2022. Arbejdsgiveren og medarbejderen kan aftale, at den 5. ferieuge i stedet skal overføres til næste ferieafholdelsesperiode. Hverken arbejdsgiver eller medarbejdere kan tvinge en overførsel igennem, og hvis en af parterne ikke ønsker overførsel, vil den 5. ferieuge skulle udbetales til medarbejderen, senest 31.3.2022.

Hvis der skal ske overførsel til 2022, skal arbejdsgiver senest 31.12.2021 give Feriepengeinfo eller den anden der skal udbetale feriepengene besked. Dette gælder dog ikke ved ferie med løn, da det er arbejdsgiveren selv som foretager udbetaling.

Overgangsåret: Hvis man har været ansat 1.1.2019 – 31.8.2019, har man optjent 16,64 feriedage til brug 1.5.2020 til 31.8.2020. Hvis ikke disse 16,64 dage blev afholdt, overførtes de automatisk til ferieafholdelse 1.9.2020 – 31.12.2021. Man skal derfor i givet fald mindst skal have afholdt 36,64 feriedage (16,64 + 20 feriedage) i denne periode.

I modsat fald går feriedagene tabt for medarbejderen, og værdien af disse feriedage skal arbejdsgiveren indbetale til Arbejdsmarkedets Feriefond (eller tilsvarende privat fond). Husk i øvrigt at der kan ske overførsel af op til 20 dage, hvis der har været feriehindringer. Se borger.dk’s omtale af feriehindringer her.

Der er udover ovenstående, fri aftaleret om resterende ferie. Det kunne være feriedage efter gammel ferielov, feriefridage eller en 6. ferieuge.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.