800.000 kr. grænsen corona kompensation

Hvis man har fået kompensation for tabt omsætning ifm. corona, skal den betales tilbage i sin helhed, hvis indkomsten kommer over 800.000 kr.

Hvilke perioder

Modtaget kompensation for perioden 1. september 2020 – 28. februar 2021, er afhængig af, at indkomsten for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr. Idet planlægning for indkomståret 2020, generelt forventes at være et overstået kapitel, skal man i stedet spejde fremad, og fokusere på kompensation for efterfølgende perioder.

Corona kompensation for efterfølgende perioder, fx 1. marts 2021 – 30. april 2021 er betinget af, at indkomsten for indkomståret 2021 ikke overstiger 800.000 kr. Og denne kan stadig planlægges.

Hvad består grænsen på 800.000 kr. af?

Der er tale om 3 forhold som skal lægges sammen:

  1. Personlig indkomst,
  2. Aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og
  3. Skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Erhvervsstyrelsen har meldt forskellige forhold ud til foreningen FSR – Danske Revisorer, og som vi redegør for nedenfor. Erhvervsstyrelsen har imidlertid også givet udtryk for at: ”De nærmere detaljer for, hvilken indkomstregistrering der indgår i beregningsgrundlaget, herunder hvordan eventuelle skatteoptimerende forhold med- eller modregnes, er ved at blive afklaret. Alle beregningerne foretages efter eventuelt am-bidrag og indbetaling til privat pension.” Derfor vil vi ikke forsøge at garantere, hvordan beregningen ender med at skulle foretages. De nedenstående punkter er således udtryk for vores bedste skøn. Vi er opmærksom på, at der dårlig harmoni mellem punkter / de enkelte udmeldinger fra Erhvervsstyrelsen:

Vi understreger at vi ikke kan garantere, hvordan beregningen ender med at skulle foretages. Det ovenstående er derfor udtryk for vores bedste skøn på nuværende tidspunkt. Artiklen er skrevet 30. oktober 2021.

Kontakt os hvis du vil vide mere.