COVID-19: Ny aftale forlænger og udvider hjælpepakker til dansk erhvervsliv

november 5, 2020 7:02 am

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik den 27. oktober en aftale, der forlænger hjælpepakkerne frem til den 31. januar.

Ordningerne bliver samtidig udvidet, så de også dækker leverandører til private arrangementer, kiosker og aftenskoler, som rammes af det udvidede forsamlingsforbud.

Hovedpunkter i aftalen for virksomheder:

  • Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.
  • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så kravet til omsætningsnedgang bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.
  • Der åbnes op for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.
  • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud (fra 50 til 10 personer) samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.
  • Virksomheder, der får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af, at forsamlingsforbuddet sættes ned til 10 personer, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede virksomheder får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.
  • Faste leverandører til pelsdyravlere – fx fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelsfirmaer., hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.

 

  • Momslåneordningen genåbnes så virksomhederne kan få et rentefrit lån i 2020, hvis de ikke allerede har søgt. Tilbagebetalingsfristen på eksisterende og nye momslån udskydes til 1. november 2021.

 

  • Loftet på skattekontoen fastholdes på 100 mia. kr. frem til 21. november 2021. Virksomhederne kan således ved at forhøje loftet og indbetale overskydende likviditet undgå negative renter det næste års tid.

 

Se hele den nye aftale her: https://em.dk/media/13919/aftale-om-udvidelse-af-hjaelpepakker.pdf

Frist for slutopgørelser udskydes

Ifølge Erhvervsstyrelsen udskydes fristen for indsendelse af slutopgørelser på de gamle ordninger til 8/2 2021 for så vidt angår kompensation for faste omkostninger og omsætning.

Fristen for slutopgørelser vedrørende lønkompensation er foreløbig udskudt til 15/12.

Indrykket med tilladelse fra

Skat & Råd ApS

Mads Grønnegaard

Skattekonsulent

cand.jur

Roskildevej 12 A, 3400 Hillerød- CVR-nr. 10 10 24 21 – Tlf. 29 17 17 30 – E-mail: mg@skat-raad.dk – Web: www.skat-raad.dk