Stramning af momsregler på gavekort

december 11, 2018 3:15 pm

Fra og med 1. januar 2019 skal du allerede afløfte moms på nyudstedte gavekort med det samme og ikke først, når kunden indløser det. Det betyder, at du skal holde ekstra styr på momsregnskabet på gavekort udstedt enten før eller fra og med den 1. januar 2019.

Efter årsskiftet skal alle momsregistrerede virksomheder, der udsteder gavekort, afløfte udgående afgift allerede ved udstedelsen og dermed salget af gavekortet. Som reglerne er nu, skal du først afløfte momsen, når gavekortet bliver anvendt.

Hvem gælder de nye regler for
Alle momsregistrerede virksomheder i Danmark bliver som udgangspunkt ramt af de nye skærpede regler for momsafregning på gavekort. Der er dog to overordnede undtagelser, der gør, at du ikke skal afløfte moms ved udstedelse af gavekortet, men i stedet når gavekortet indløses.

1. Er det muligt at bruge gavekortet på varer eller ydelser i udlandet, eksempelvis et hotelophold, skal du ikke afløfte moms ved udstedelsen af gavekortet.

2. Er det muligt også at købe ikke-momsbelagte varer for gavekortet, skal der ikke afløftes moms ved udstedelsen af gavekortet. Det kan eksempelvis være et gavekort, der kan bruges til en kulturel oplevelse som eksempelvis et besøg i en zoologisk have. Her er der ikke moms på entrebilletten, men der er moms på en lang række af de varer og ydelser, der derudover ofte kan købes i en zoologisk have. Det kan også være, hvis du eksempelvis sælger aviser eller frimærker.
Pas på bogføring og momsafregning
Allerede udstedte gavekort skal behandles efter de nugældende regler, også efter de nye regler er trådt i kraft. Det betyder, at du fremover skal se på udstedelsesdatoen på gavekortet, når det bliver indløst, eller på anden måde holde styr på hvornår momsen skal afløftes. Hvis gavekortet er udstedt før 1. januar 2019, skal du afløfte moms på varen eller ydelsen, som var det ethvert andet salg. Hvis gavekortet er udstedt fra og med 1. januar 2019, skal du ikke afløfte moms på varen eller ydelsen, da momsen allerede er afløftet ved udstedelsen af gavekortet. De nye regler kræver med andre ord en tilpasning af din virksomheds bogholderi, herunder især registrering af salget af gavekort samt indløsning heraf.

Venter på vedtagelse
Folketinget har endnu ikke vedtaget loven, der ændrer momsafløftningstidspunktet. Det forventes, at Folketinget vedtager lovændringen den 20. december.